Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Mazajām lauku saimniecībām piešķirs vienreizējo valsts atbalstu dzīvotspējas stiprināšanai

Ar mērķi stiprināt mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā piešķirs valsts atbalstu vienreizēja maksājuma veidā.

 

“Kopumā mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam šogad tiks novirzīti četru miljoni eiro, kas stiprinās šo saimniecību konkurētspēju un ļaus turpināt strādāt lauksaimniecības nozarē. Vienlaikus tas sekmēs arī Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos, kas ir īpaši nozīmīgi šajos ģeopolitiskajos apstākļos,” norāda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstu paredzēts piešķirt mazajiem lauksaimniekiem, kuru:

  • deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas vai juridiskā adrese laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 1. decembrim bija ārpus Latvijas valsts pilsētām,
  •       pieteiktais hektāru skaits vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalstam 2021. gadā nepārsniedz septiņus hektārus,
  • 2021. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2021. gada 15. maija līdz 15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai nosacītai liellopu vienībai,
  • apstiprinātā ES tiešo maksājumu kopējā summa 2021. gadā ir vismaz 100 eiro, bet nepārsniedz 1200 eiro.

 

Vienreizējais valsts atbalsts būs kā papildinājums ES tiešo maksājumu atbalstam. Valsts atbalsta summa lauksaimniekam šogad veidos 55% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2021. gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.

 

Lai saņemtu atbalstu nav jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2021. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. LAD atbalstu izmaksās līdz šā gada 30.jūnijam.

 

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

Skip to content