Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

No 12.aprīļa var pieteikties platību maksājumiem

No 2022. gada 12.aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu. Pēdējais datums, kad varēs pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma, ir 23.maijs. Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts periodā no 24.maija līdz 15.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāks piemērot jau no 24.maija).

  1. gada platību maksājumu rokasgrāmata skatāma LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Salīdzinot ar 2021.gadu, šajā gadā būtisku izmaiņu platību maksājumu saņemšanai nav, ir tikai atkāpe papuvju apsaimniekošanā. Eiropas Komisijas par šādu atkāpi Zaļināšanas maksājuma saņemšanai lēma, lai lauksaimniecības zemes platības maksimāli varētu izmantot pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai. Šī atkāpe attiecas tikai uz tiem lauksaimniekiem, kuriem jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde. Zaļināšanas prasību izpildei lauksaimnieks aramzemi var deklarēt kā papuvi ar kultūraugu kodu 619 (papuve, kuru izmanto pārtikas un lopbarības ražošanai). Šajās platībās var audzēt jebkuru aramzemes kultūraugu (piemēram, vasarājus vai dārzeņus), ganīt dzīvniekus, novākt ražu un lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Kopš novembra sākuma lauksaimnieki EPS var aizpildīt Provizorisko platību maksājumu iesniegumu. Tas ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 12. aprīli, ir jāiesniedz EPS.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanās procesu platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz LAD apkalpošanas tālruni 67095000 vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

Dienests visu nepieciešamo atbalstu klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki sarunas laikā klienta vietā varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027884

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Skip to content