Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Notika jaunievēlētās Augšdaugavas novada domes pirmā sēde

1.jūlijā Augšdaugavas novada domes jaunais deputātu sasaukums sanāca uz pirmo domes sēdi, kurā notika domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. vietnieka un divu vietnieku ievēlēšana.

Šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās Augšdaugavas novadā startēja pieci deputātu kandidātu saraksti, no kuriem tikai četri pārvarēja 5% barjeru.

„Daugavpils novada partija” ieguva 7 vietas: Jānis Belkovskis, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, Aleksejs Mackevičs, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs un Regīna Tamane, sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ieguva 2 vietas – Viktors Jasiņavičs un Deniss Sarafaņuks,

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” ieguva 3 vietas – Maigurs Krievāns, Reinis Līcis un Dainis Millers, LATGALES PARTIJA ieguva  3 vietas – Vitālijs Aizbalts, Gunta Okmane un Dzintars Pabērzs.

No līdzšinējā Daugavpils novada domes 17 deputātu sastāva jaunajā domē pārvēlēti 6 deputāti, bet no līdzšinējā Ilūkstes novada – 3 deputāti.

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta tikai viena kandidatūra, līdzšinējais Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins no “Daugavpils novada partijas”. Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (pret- nav, atturas -2) Arvīds Kucins tika ievēlēts par Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju. Jaunievēlētais pašvaldības vadītājs izteica deputātiem pateicību par izrādīto uzticību.

Pēc ievēlēšanas Arvīds Kucins izsludināja priekšsēdētāja 1. vietnieka vēlēšanas, kurās ierosināja balsot par līdzšinējo Daugavpils novada domes priekšsēdētaja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski no “Daugavpils novada partijas”. Citas kandidatūras netika ieteiktas. Atklāti balsojot, Aivars Rasčevskis tika ievelēts ar 13 balsīm par (pret-nav, atturas-2). Ar 14 balsīm par (atturas -1) par priekšsēdētāja vietniekiem tika ievēlēti Vitālijs Aizbalts no LATGALES PARTIJAS un Maigurs Krievāns no LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS.

Pirmajā jaunās pašvaldības sēdē tika apstiprināts Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums, jautājums par deputātu darba samaksu un amatpersonu mēnešalgām, jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības nolikuma grozījumu izstrādes darba grupas izveidošanu un citi jautājumi.

Vairāk skatīt šeit

Skip to content