Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Pagarināta pieteikumu iesniegšana vēsturisko zemju ideju talkā

Visaktīvākā ir Sēlija – tā secinājusi Kultūras Ministrija, apkopojot ideju talkā iesniegtos ierosinājumus. Ņemot vērā plašo iedzīvotāju atsaucību, līdz 31. janvārim pagarināta iespēja iesniegt savus priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam.

2022. gada 20. janvārī notika Sēlijai veltīti divi tiešsaistes semināri, kuros Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji informēja par līdz šim iesniegtajiem priekšlikumiem un tālāko darbu pie attīstības plāna izstrādes. Semināros piedalījās kā valsts un Sēlijas pašvaldību darbinieki, tā arī nevalstiskā sektora aktīvisti.

Kopumā no visas Latvijas līdz 20. janvārim iesniegti 276 priekšlikumi, no tiem vislielākais skaits tieši no Sēlijas – 67 priekšlikumi. Kā seminārā atzina Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, tas liecina par augstu patriotisma līmeni Sēlijā: “Prieks, ka Sēlijas pilsoniskā sabiedrība ir bijusi tik aktīva. Daudzas no idejām vērtējamas kā konceptuālas –  tajās paustās idejas var tikt attiecinātas arī uz citām vēsturiskajām zemēm.”

Lielākā daļa no Sēlijai veltītajiem priekšlikumiem saistīti ar kultūru (23 no 67), bet 17 idejas iesniegtas tūrisma un uzņēmējdarbības jomā. Tāpat priekšlikumi iesniegti arī kopienu stiprināšanas, izglītības un citās jomās.

Lai arī daudzas problēmas Latvijas novados ir līdzīgas, atsevišķas idejas bijušas unikālas tieši Sēlijai. Piemēram, dabas aizsardzības un tūrisma attīstībai rosināts Sēlijas vidienes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apvienot, veidojot jaunu Nacionālo parku. Pētniecības iespēju paplašināšanai ieteikts izveidot Sēlijas digitālo bibliotēku ,,Selonika”, bet uzņēmējdarbības sekmēšanai noteikt visu Sēliju kā speciālo ekonomisko zonu (šobrīd šāds statuss ir Sēlijas austrumos, kas ietilpst Latgales Plānošanas reģionā).

Kultūras ministra ārštata padomnieks kultūrpolitikas īstenošanas jautājumos Valts Ernštreits informēja, ka idejas var iesniegt joprojām: “Jo vairāk ideju tiks iesniegts, jo grūtāks, taču reizē arī vērtīgāks, būs darba grupas uzdevums tās izvērtēt. Visi iesniegtie priekšlikumi tiks sadalīti pa nozarēm. Tam, vai vienu un to pašu ideju ir iesniegušas vairākas personas, nav izšķirošas nozīmes. Tās visas tiks skatītas pēc būtības.”

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. janvārim. Savas idejas darba grupai ikviens var iesniegt, aizpildot tiešsaistes anketu ieej.lv/Ideju-Talka. Sēlijas semināra prezentācija un iesniegto priekšlikumu piemēri skatāmi Latvijas Nacionālā Kultūras centra mājaslapā.

2021. gada 1. jūlijā stājies spēkā jaunais Latviešu vēsturisko zemju likums, kura mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

 Informāciju sagatavoja:                   Jānis Dzimtais

kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists
info@selija.com

FACEBOOK: Sēlijas salas
YOUTUBE: Sēlijas salas
INSTAGRAM: @selijas.salas
TWITTER: @selijassalas

Skip to content